فیله کمر 45 درجه LS121:

– ابعاد: 96*79*151 سانتیمتر

ویژگی های فروشگاه