– مناسب برای چربی سوزی پهلو
– مناسب برای تمامی افراد
– بسیار سبک و قابل حمل
– مناسب برای افزایش گردش خون در کمر – پهلو – پائین تنه
– حرکت چپ و راست روی این محصول باعث توازن بین سمت چپ و راست بدن می شود.

ویژگی های فروشگاه