کش های مقاومتی یا بدنسازی به منظور انجام تمرینات قدرتی و برنامه اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد .کش سی ایکس 3 تایی آبی نیز یکی از انواع کش های تولید شده توسط شرکت تن زیب می باشد که با هدف انجام همین تمرینات عرضه شده است .
کش سی ایکس 3 تایی سبز با مقاومت 45پوند برای انجام تمرینات قدرتی برای تمام عضلات بدن به کار می رود اما تمرکز اصلی آن بر هسته اصلی بدن است . این وسیله ورزشی قابل حمل و تقریبا سبک امکان حفظ روال تمرینی مارا در هر شرایط زمانی و مکانی ایجاد می کند .
این کالای ورزشی از 3 کش 40 سانتی متری آبی تشکیل شده است و سرهم بندی و جداسازی آن برای تغییر مقاومت به راحتی امکان پذیر است .

ویژگی های فروشگاه