میز پرس 3 کاره رکورد :

– پروفیل 40*40
– جهت پرس سینه، بالا سینه پارالل
– وزن : 11.5 کیلوگرم
– حداکثر تحمل وزن: 90 کیلو

ویژگی های فروشگاه