سایر مشخصات :

تنظیم شاخکهای نگه دارنده میله هالتر در حالت ها مختلف ،

تنظیم شیب نشیمن کاربر در حالت های مختلف ،

قابلیت استفاده از میله هالتر بلند المپیکی ،

قابلیت تحمل وزن بالا ،

دارای نگهدارنده صفحه هالترهای اضافی

 

 

 

 

ویژگی های فروشگاه