میز مدرج پروفیل 50 رکورد:

– شکم، بالا سینه با دمبل، پرس سینه با دمبل، زیر سینه با دمبل، سرشانه
– حداکثر تحمل وزن: 150 کیلو

ویژگی های فروشگاه