ویژگی ها : 

– 9 برنامه ماساژ اتوماتیک
– همسان کننده ماساژ با ریتم موسیقی
– تنظیم‌کننده تکیه‌گاه
– ماساژ مالشی، کششی، غلتکی، مغناطیس‌درمانی، و سه‌بعدی
– گوی ماساژ از قسمت پشت گردن تا زیر نشمین‌گاه
– کنترل پنل LCD
– رولینگ در قسمت کف پا
– کیسه هوا در قسمت ساق پا
– سیستم بازشدن و جمع شدن پا
– کیسه هوا در قسمت دست و بازو
– هیتر در قسمت پشت کمر
– حرکت ریلی رو به جلو
– جای‌گیری صفر نسبت به دیوار
– سیستم پخش موزیک با اسپیکر
– قابلیت سیستم بالا و پایین بردن پا و پشت کمر
– قابلیت تنظیم زمان استفاده
– دارای ماساژ کششی در قسمت ساق پا

 

 

 

 

ویژگی های فروشگاه