شنا سوئدی مبارز :

– طول 180 ، عرض 80 ، ارتفاع 130
– ظرفیت وزنه 85 کیلوگرم
– لاستیکی
– بدون صدا
– نصب و راه اندازی آسان

 

ویژگی و امکانات:

جای گرفتن دستقابل حملطراحی ارگونومیک

وزن استاندارد : 53 کیلوگرم

ویژگی های فروشگاه