وزن محصول:266.5 کبلوگرم
ابعاد محصول:1620* 1290 *1500میلی متر

ویژگی های فروشگاه