دستگاه بدنسازی خانگی 35 کاره تکنوفیت TechnoFit

امتیاز 0 از 5 (0)
تومان
اتمام موجودی

مشخصات دستگاه بدنسازی خانگی 35 کاره تکنوفیت TechnoFit:

با دستگاه بدنسازی خانگی 35 کاره تکنوفیت TechnoFit می توانید یک باشگاه کامل را به خانه بیاورید. این دستگاه بدنسازی به گونه ای طراحی شده است که بتوانید انواع حرکات بدنسازی را انجام دهید. انواع حرکات با این دستگاه عبارتست از:

با این دستگاه می توان 35 حرکت بدنسازی را براحتی انجام داد:

 1. جلو پا ماشین
 2. پرس بالای سینه
 3. پشت بازو سیم کش
 4. جلو بازو نشسته
 5. سرشانه هالتر از جلو
 6. سرشانه هالتر از پشت
 7. نشر تک دست سیم کش
 8. زیر بغل خم سیم کش
 9. سرشانه نشر خم سیم کش
 10. سرشانه جلو سیم کش
 11. جلو بازو هالتر لاری
 12. لیفت پشت پا سیم کش
 13. پشت بازو سیم کش معکوس
 14. پشت بازو سیم کش خوابیده
 15. پرس سینه هالتر
 16. کول سیم کش
 17. اسکات پا
 18. زیر بغل قایقی
 19. فیس پول
 20. قفسه سینه
 21. پرس زیر سینه
 22. فلای سینه
 23. فلای پشت
 24. شکم کرانچ با سیم کش
 25. لت از جلو
 26. لت از پشت
 27. لت دست جمع
 28. جلو بازو سیم کش
 29. جلو بازو لاری سیم کش
 30. زیر بغل با سیم کش
 31. فیس پول نشسته
 32. فیله کمر
 33. پرس سینه دستگاه
 34. پشت پا خوابیده
 35. شراگ با سیم کش

 

ویژگی های فروشگاه