اسکی فضایی خانگی مگنتی پاورلند مدل 1902T ،

سیستم : مگنتی

نوع مصرف : خانگی

ویژگی های فروشگاه