اسکی فضایی آبی روبیمکث:

– مناسب برای تمرین با اسکی فضایی داخل آب
– تولید شده از متریال مناسب

ویژگی های فروشگاه